KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1 • SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

• MURAT FİLO (Sözleşmede kısaca KİRALAYAN veya MURAT FİLO) olarak anılacaktır.

- Adres: Öğretmen Evleri Mahallesi Ordu Caddesi no:98/C/A Şahinbey / GAZİANTEP
- Vergi dairesi / No: Şahinbey / 48643903692

• KİRACI ADI SOYADI

Tebligat Adresi:
E-mail Adresi:
T.C No:

MURAT FİLO ile KİRACI arasında aşağıdaki şartları içeren iş bu araç sözleşmesi akdedilmiştir.

2 • SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ŞARTLAR

İş bu araç kiralama sözleşmesinin konusu MURAT FİLO ya ait “EK-1” de marka ve modeli belirtilen aracın kira bedeli karşılığında KİRACI ya iş bu sözleşme hüküm ve şartları uyarınca kiralanmasından ibarettir.

Sözleşmeye konu araçların tamamının marka, plaka numarası, kiralama süresi, kira başlangıç tarihi, kira bitiş tarihi, kira bedeli ve var ise ilave hizmet detaylarını içeren ek bilgiler “Ek-1” olarak araç kiralama sözleşmesinin ayrılmaz parçası olarak sözleşmeye eklenecektir. Taraflar arasında yapılacak kiralama hizmetinin alınacağı her yeni araç için, araç kiralama sözleşmesine ek yapılacaktır.

• SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşmenin süresi tarafların kabulü ve imzası ile yürürlüğe girecek olup araçların iadesinden sonra sona erecektir.

3 • REZERVASYON ŞARTLARI

Online yapmış olduğunuz rezervasyonlar aşağıdaki şartlar ile geçerlidir;

• Sitemizden yapmış olduğunuz rezervasyonlar; araç kiralama şartları ve fiyat koşullarının tarafınızdan okunup kabul edilmesi halinde geçerlidir
• Online rezervasyon yaptırmanızı müteakiben rezervasyon departmanımız tarafından aranacak veya sms alacaksınız. Ödemenizi, kredi kartınızdan mail order veya hesaba havale ile ödeyebilirsiniz. Merkez ofisimizden yapılacak olan kiralamanın bedelini, aracı teslim alırken kredi kartı ya da nakit olarak ödeyebilirsiniz.
• Rezervasyonun aracın teslim gün ve saatine 48 saat veya daha kısa bir süre kala iptal edilmek istenmesi halinde bir günlük kira bedelinden az olmamak kaydıyla toplam kiralama bedelinin %30'u araç rezervasyon bedeli olarak tahsil edilir ve geri kalan tutar iade edilir.
• Yapmış olduğunuz rezervasyon koşullarının değiştirilmesi talebi halinde ( dönüş tarihinin önce veya sonraya alınması, dönüş istasyonunun değişmesi, araç grubunun değiştirilmesi, kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi) talep karşılanamayacağı gibi, karşılanması halinde de ek bir ücret talep edilmesi veya kiralama bedelinde bir indirim yapılamaması durumu ortaya çıkabilir.
• Sık yapılan bir uygulama olmamasına rağmen yapmış olduğunuz rezervasyondaki seçilen araç, marka ve modeli eşdeğer bir araç ile değiştirilebilir.
• Yolculuklarınızda bir sorunla karşılaşılmaması için tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen olası bir ihtiyaç halinde size bildirilecek olan irtibat telefonlarını arayınız.

4 • KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

• Sözleşmeye konu araç veya araçların kira bedeli……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Araçların sözleşmede belirtilen kira bedeli ilk sözleşmedeki süre boyunca sabit olup, bu bedele %18 KDV eklenerek fatura kesilecektir. İlk fatura araç teslimiyle beraber kesilecek olup ödeme nakit, kredi kartı veya sözleşmede belirtilen banka hesabı İBAN NUMARASINA gönderecektir. Uzun dönem kiralama durumunda takip eden aylarda kira bedeli her ayın kira başlangıcında düzenlenecek olup kiracının sözleşmedeki adresine gönderilecektir.
• Kiracı, uzun dönem kiralamada kira bedellerini her ay fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde MURAT FİLO nun sözleşmede belirtilen banka hesabı IBAN numarasına gönderecektir.KİRACI sözleşmede belirtilen kira bedellerinden ve/veya iş bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerinden herhangi birini vadesinde ödemediği takdirde mütemerrid olur. Bu durumda kiracı geciken ödemeler için aylık % 5 gecikme bedeli ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ödemelerde herhangi bir gecikme olduğunda MURAT FİLO, KİRACI ya herhangi bir ihtar ve/veya uyarı yapmaksızın sözleşmede belirtilen oran üzerinden “ gecikme bedeli faturası” düzenleyerek gönderecektir.KİRACI gecikme bedeli faturalarına zamanında ödeme yapıldığı itirazı hariç herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.
• Kiracı bu sözleşme şartlarına sadık kalmadığı taktirde olay yasal işleme konulduğu an ilgili maddelerin içerdiği toplama % 35 vade farkı ve diğer (mahkeme ve avukat vs.) masraflar içine ilave edilir.

5 • KULLANIM ŞARTLARI

• Kiralama süresi başlangıcında araçları kullanması muhtemel kişilere ilişkin sürücü bilgileri ve ehliyet fotokopileri KİRACI tarafından MURAT FİLO ya bildirilecektir.
• Aracı kullanacak kişi sayısı birden fazla ise, bu halin sözleşmede belirtilmesi zorunludur. Sözleşmede adı bulunmayanlar aracı kullanamazlar. Kullanmaları halinde meydana gelecek tüm hasar ve cezalardan kiracı sorumludur. Ehliyetin gösterilmesi ve kiralama şartlarına uyması halinde ( depozit ön şartı hariç ) bir sözleşmede 2. sürücü herhangi bir ücret talep edilmeksizin yazılabilir, 2. sürücüden sonraki her bir sürücü için 5 TL/gün tutarında bir ücret talep edilir.
• Kiralama süresi en az 1 gün(24 saat) tir. 3 saatlik geç teslim için günlük kiralama bedelinin %20'si kadar bir tutar talep edilir.3 saati aşan durumlarda 1 günlük ücret tahsil edilir. Araç dönüşlerinde onay alınmaksızın yaşanan gecikmeler Sigortadan Yararlandırma Teminatının devre dışı kalmasına yol açabilir.
• Araçların tüm park bedelleri, yakıt, ücretli yol geçiş bedelleri, O.G.S. (otomatik geçiş sistemi),H.G.S (hızlı geçiş sistemi ve trafik cezalarından KİRACI sorumlu olacaktır.
• Kiralama yapan müşterilerimizden kiralama esnasında kendi adlarına düzenlenmiş bir kredi kartına sahip olmaları istenmektedir. Bu kredi kartından, kiraladıkları aracın grubuna göre değişmekle birlikte 300 TL tutarında bir ön provizyon bloke edilebilir.
• Akaryakıt, fiyatlarımıza dahil değildir. kiralama başlangıcında sözleşmede belirtilen seviyede teslim edilen yakıt, kiralama sonunda aynı seviyede teslim alınır. Araç, yakıt deposu eksik veya boş bir şekilde iade edilirse yakıt farkı, hizmet ücreti ile birlikte alınır. Dönüşte aracın teslimi sırasında içinde bulunan yakıtın iadesi yapılmaz.
• Araçlara bebek ve çocuk koltuğu isteğe bağlı olarak ekstra ücret karşılığında sağlanabilmektedir. Rezervasyonunuz esnasında belirtmeniz halinde rezervasyon sorumlularımız size bilgi vereceklerdir.
• Araçlara navigasyon cihazı isteğe bağlı olarak ekstra ücret karşılığında sağlanabilmektedir. Rezervasyonunuz esnasında belirtmeniz halinde rezervasyon sorumlularımız size bilgi vereceklerdir.
• Teslimat yeri belirli yerlerin dışında ise bölgenin uzaklığına göre ek ücret talep edilir.
• Kiralama süresinin uzatılması talebi, ilk uzatmada telefon ile alınır ve ücreti mail order ile tahsil edilerek onaylanır. Daha sonraki uzatma taleplerinde ise aracın ofislerimizden birisine getirilip kontrol ettirilmesi gerekmektedir.
• Dönüş tarihinin ve saatinin değiştirilmesi (uzatma/erken dönme), Dönüş istasyonunun değişikliği, Araç grubu değişikliği, Kontrata ilave sürücü eklenmesi talebi, aracın iadesindeki Saat Farkı v.b. gibi talepler kiralama şartlarını değiştirebilir.
• Gecikme hallerinde mutlaka büromuzu arayarak bilgi veriniz. Gecikme 1 günü geçtiği taktirde MURAT FİLO durumu ilgili makamlara intikal ettirerek kiracı,ek sürücü ve kefiller hakkında suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tutar.

6 • SÜRÜCÜ BELGESİ VE YAŞ ALT LİMİTİ

Kiralamalarda;
E ve D grubu araçlarda (Symbol,C-Elysee) 23 yaş ve 2 yıllık ehliyet,
F ve G grubu araçlarda (Focus,Megane.) 25 yaş ve 3 yıllık ehliyet,
S ve K grubu araçlarda (Passat,Mondeo) 28 yaş ve 5 yıllık ehliyet gerekmektedir.
• Yolculuğunuz esnasında ihtiyaç olabileceğini düşündüğünüz hizmetleri rezervasyon sorumlularımıza iletmeniz halinde fiyat ve uygunluk durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
• Araçlar KİRACI nın kullanımında iken kesilen trafik cezaları KİRACI tarafından yasal ödeme süresinde ödenecek ve trafik ceza makbuzu ile ödeme dekontu, ödeme gününden itibaren 7 iş günü içersinde MURAT FİLO ya ulaştırılacaktır. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde MURAT FİLO nun araç maliki sıfatı ile tekrar ve/veya cezalı ödemek durumunda kaldığı hallerde ,MURAT FİLO nun ödediği bedelini ve diğer tüm zararlarını KİRACI, MURAT FİLO ya ödeme yapmak suretiyle derhal karşılayacaktır.Trafik cezası ve O.G.S. / H.G.S veya ÜCRETLİ GEÇİŞ YAPILAN YERLERDE ödeme bedellerinin MURAT FİLO tarafından yapılması halinde, MURAT FİLO ilgili ceza ve bedellere ilişkin tebligatı KİRACI ya tebliğ edecek ve kiracı da iş bu tebliği tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde ceza bedelini varsa gecikme bedeli ile birlikte MURAT FİLO ya ödeyecektir.
• Araç anahtarının kaybolması durumunda, kilit sisteminin değişmesi için gerekli tüm masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır.
• İş bu sözleşmeye konu araçlarda aksi belirtilmedikçe km limiti günlük 200 km dir. Belirtilen kilometre limitinin aşılması halinde, kilometre başına 0,4 TL (kırk kuruş ) / km + % 18 KDV kilometre aşım bedeli olarak KİRACI ya fatura edilecektir. Bu bedel KİRACI tarafından MURAT FİLO ya nakit veya kredi kartı ile araç iadesinde ödenecektir.
• KİRACI, Kiraya verilen araçları TÜRKİYE CUMHURİYETİ sınırları dışına çıkartamaz ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ kanunlarınca suç teşkil edecek şekilde kullanamaz. Tüm suç unsurlarının sorumluluğu KİRACI ya aittir.
• Aracın kiracıda olduğu süre içerisinde ( ileride bile çıkacak olsa) tüm maddi ve manevi tazminat bedelleri ve tüm adli olaylardan KİRACI sorumludur.
• Kiracı, vasıtayı aksi belirtilmedikçe Türkiye kara yollarında geçerli olan ilgili kanunların emrettiği tüm teknik teçhizat ve evrakları, tam ve eksiksiz olarak almış olmaktadır. Kiracı kiraladığı aracı  geri teslimde  bunları tam ve eksiksiz teslim etmek zorundadır. Aksi halde teçhizat bedeli ve belgelerin tamamlanma süresi iş kaybı olarak hesaplanacak olup tutar KİRACI tarafından ödenecektir.
• Kiracı araçta hiçbir değişiklik yapmamayı ve kiralama şartları dışında kullanmamayı KABUL VE TAAHHÜT EDER. Aksi halde oluşan her türlü cezai sorumluluktan KİRACI PEŞİNEN SORUMLUDUR.
• MURAT FİLO iş bu sözleşme konusu araç veya araçları kiraya vermiş olmakla ;ilgili mevzuat hükümlerinde tanımladığı şekliyle sözleşme konusu araçların işleteni değildir. Bu nedenle de araçların kira süresince KAZA VE SAİR OLAYLAR NEDENİYLE MURAT FİLO, KİRACI YADA 3. KİŞİLERİN UĞRAYACAĞI ZARARLARIN VE TÜM HUKUKİ VE CEZAİ SONUÇLARIN YEGANE SORUMLUSU KİRACI'dır.

7 • ARAÇLARIN HASAR, BAKIM VE ONARIMLARI

• Araçların kira süresi dahilinde yapılması gereken tüm periyodik bakımlar üretici firmanın belirttiği kilometrelerde MURAT FİLO nun bildireceği yerlerde yapılacaktır. Araçların periyodik bakım zamanlarına uyulmaması durumunda araçta meydana gelebilecek her türlü zarar ve masraftan KİRACI sorumludur.
• MURAT FİLO nun bildirdiği yerlerin dışında bir yerde acil bakım ihtiyacı söz konusu olursa bu ihtiyaç MURAT FİLO dan alınacak yazılı onay ile gerçekleştirilebilecektir.
KİRACI acil olarak gittiği yerde aldığı hizmetin bedelini ödeyecek ve MURAT FİLO adına düzenlenen faturayı MURAT FİLO ya dekont edecektir. Bu dekont bedelleri de aksi KİRACI tarafından belirtilmedikçe KİRACI ya ödenecektir.
• MURAT FİLO ya ait olan masraflar araçların rutin periyodik bakımlarında değişmesi gereken parçalar ve bunların işçilik bedelleridir. Bunların dışında ortaya çıkan arızalar, özensiz kullanım ve harici etkenler (yakıt kalitesizliği v.b. ) neticesinde meydana gelen zarar ve masraflar KİRACI tarafından karşılanacaktır.
• Kullanıcı aracı kullanırken gerekli önlemleri almak, bakımlarını yaptırmak, azami özeni göstererek aracı korumakla ve araçta meydana gelebilecek her türlü arızayı MURAT FİLO ya bildirmekle yükümlüdür. MURAT FİLO kendisine bildirilmeyen durumu tespit ettiği an, araçtaki zararı giderir, ve KİRACI ya yansıtır. Kullanıcının kullanım hatası ve/veya ihmali sonucu ortaya çıkan durumlarda yapılan masraflar ile aracın tamirde geçen her gün için kira bedeli üzerinden hesaplanan tutarı KİRACI ödemekle yükümlüdür. KİRACI nın muadil araç talep etmesi halinde, muadil araç içinde ayrıca kira bedeli ödeyecektir.
• MURAT FİLO tarafından her 50.000 km de bir lastik değişimi yapılacaktır. Lastik patlaması veya yarılmalar sonucu oluşacak masraflar KİRACI ya aittir. 50.000 km ve katlarında yapılması gereken periyodik lastik değişimlerinin haricinde tüm lastik değişim ücretleri KİRACI tarafından ödenecek ya da MURAT FİLO tarafından ödenecek ve KİRACI ya fatura edilecektir.
• MURAT FİLO nun sorumlulukları dışında aracın güvenli kullanımını engelleyecek limitlerde olması durumunda lastik değişimi MURAT FİLO nun yetkilisinin onayı ile yapılacaktır ve bedeli KİRACI ya yansıtılacaktır.
• Araçta kaza dışında meydana gelebilecek araçların lastik ve jant hasarları, teslim edilmiş avadanlıklar (trafik seti,yangın tüpü, zincir ) aksesuarlar ile araca ait evraklara (trafik tescil belgesi ,poliçeler,ruhsat v.b.) kısımlarına gelecek zararlar kayıp veya kullanılmayacak hale gelme durumlarındaki zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Bu tür durumlarda KİRACI araca ait parçaların teminini sağlayıp gerekeni yapar veya MURAT FİLO nun yaptırması durumunda bedelini öder.

8 • SİGORTA VE SORUMLULUK

• Araçların zorunlu trafik sigortaları MURAT FİLO tarafından yapılacaktır.
• Araçlarda meydana gelebilecek hasarlarda, tek taraflı kazalarda sadece aracın, birden fazla aracın karıştığı kazalarda da tüm araçlara ait belgelerle birlikte trafik kaza raporu, alkol raporu, ehliyet fotokopisi gibi belgelerin düzenlenerek asıllarının veya tasdikli fotokopilerinin kaza tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde MURAT FİLO ya ulaştırılması gerekmektedir. Belgelerin ulaştırılmasından itibaren 24 saat içerisinde muadil araç temin edilecektir. Bu raporlar her türlü hasarda sigorta teminatından faydalanabilmek için gerekli olup, alınmamaları veya zamanında teslim edilmemeleri halinde hasar bedeli, ortaya çıkan zarar ve aracın tamirde geçen günlerine ait kira bedeli kiracı tarafından karşılanacaktır. Taraflar trafik kaza tutanağı bulunmayan her türlü hasar, zarar ve ziyanın kiracı tarafından karşılanacağı hususunda anlaşmışlardır. Keza, sahte rapor, alkollü veya ehliyetsiz araç kullanılması v.b. hallerde meydana gelecek hasar toplamları ve aracın tamiri için geçen sürede işleyen kira bedelleri ile MURAT FİLO ve 3. Kişilere verilmiş maddi ve manevi zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. Taraflar trafik kaza raporlarında araç kullanıcısını herhangi bir miktar veya şekilde alkollü olarak belirtilmesi halinde oluşacak zarar hasar ve onarım için geçecek sürelerde işleyecek kira bedellerinin KİRACI tarafından ödeneceği hususunda anlaşmışlardır. Taraflar kaza sonrası ekspertiz raporunda belirtilen zararın KİRACI tarafından kabul edilmemesi halinde mahkemeye başvurmak suretiyle ortaya çıkan zarara ilişkin alınacak bilirkişi raporunda belirtilen miktarın ve miktar tespitine ilişkin yapılacak mahkeme harç, tebligat masrafları, bilirkişi ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin tüm masrafların KİRACI tarafından ödeneceği hususunda anlaşmışlardır.
• Aracın KİRACI da iken çalınması durumunda KİRACI bu çalınma sebebiyle MURAT FİLO nun uğrayacağı zararı karşılamakla yükümlüdür. Araç kirada iken çalınması durumunda o an gerekli tüm raporların temini ve başvuruların yapılması kiracıya aittir. Araç sonradan bulunursa kayıp olduğu zaman bedelini KİRACI ödemekle yükümlüdür.
• Kiralanan araçların kiralandıkları süre içersinde 3. Kişilere verdikleri zarardan doğacak her türlü maddi – bedeni ve manevi tazminat v.b.diğer giderler MURAT FİLO tarafından yaptırılan zorunlu trafik sigortası ihtiyari teminat limitleri kapsamında karşılanır. Bu limitlerin üzerindeki miktarlardan KİRACI sorumludur. Sözleşme konusu araçların karıştığı kazalar nedeniyle diğer motorlu araçlar ve 3. Kişilere karşı doğacak her türlü (zorunlu trafik sigortası poliçesinin teminatları dışında ve teminat limitleri üstünde kalan hallerde ) KİRACI sorumlu olacaktır. İş bu sözleşmede kiracıya kiralanmış araçlar da meydana gelecek hasarlar, trafik kaza tutanağı bulunmayan her türlü hasar, zarar ziyan KİRACI tarafından karşılanacaktır.
• Araca herhangi bir nedenle yetkili makamlarca el konulması durumunda, geri alınması için yapılan tüm harcamalar ve iş kaybı bedeli KİRACI ya aittir.
• Kiracı aracı kiraladığı tarihten teslim ettiği tarihe kadar doğacak tüm cezai hallerde bu sözleşme T.C. kanunlarının ön gördüğü sürece hem sözleşme hem senet niteliğindedir. Cezai hallin doğması durumunda daha sonra gelse dahi cezanın ödenmesi ve işlendiği tarihten itibaren oluşacak tüm maddi kayıplar (mahkeme ve avukat masrafları v.s. ) KİRACI ya aittir. Aracın trafikten kiracının kusurundan dolayı alıkonulması halinde geçen iş kaybı bedeli KİRACI tarafından ödenir.

9 • KİRALALAN ARAÇLARIN TESLİM YERİ

• Araçların teslim ve iade noktası aksi belirtilmedikçe GAZİANTEP MERKEZ ofisimizdir. KİRACI MURAT FİLO ya sözleşmenin bitim tarihinde veya sözleşmenin MURAT FİLO tarafından KİRACI nın yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle feshedilmesi ya da sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde araçları iade edecektir.
• Araçların sözleşme sonunda iadeleri sırasında olağan kullanımdan kaynaklanan eskimelerden MURAT FİLO sorumlu olacaktır. Ancak olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarar dan KİRACI sorumlu olacaktır.

10 • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLERDE USUL

• İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinde yapılacak değişiklikler sadece yazılı olarak yapıldığı ve taraflarca imzalandığı sürece hüküm ifade eder.
• Taraflar arasındaki her türlü bildirim, yazılı olarak veya elektronik posta marifetiyle yapılacaktır.

11 • SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, FESİH HAKKI VE GECİKME CEZASI

• Sözleşme, süresi bitiminde ve araç veya araçların MURAT FİLO ya iade edilmesiyle son bulur.
• KİRACI nın iflas, aciz vesikası alması, iflas erteleme talebinde bulunulması, tasfiye olması, konkordato ilan etmesi hallerinde ve diğer kanuni ehliyetlerinin kısıtlanması gibi nedenlerle ticari faaliyetlerine devam edememesi halinde de MURAT FİLO ’nun işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü kira,tazminat,gecikme cezası ve sair hakları saklı kalmak kaydı ile sözleşme sona erer.
• Sözleşme, süresinin bitiminden önce KİRACI tarafından, tarafların kontrolü dışında ortaya çıkan savaş,ayaklanma,olağanüstü hal,terör eylemleri gibi siyasal olaylar ile yangın,deprem,su baskını gibi mücbir sebepler dışında bir sebep feshedilemez.Aksi takdirde KİRACI fesih bildirim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde sözleşme hitamına kadarki kira bedelinin tamamını MURAT FİLO nun belirteceği hesap numarasına nakden ve defaten ödemekle yükümlü olacaktır.Anılan mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.Bu halde,fesih tarihinden itibaren tarafların işbu sözleşmedeki tüm yükümlülükleri kendiliğinden sona erer.
• KİRACI, kira bedellerinin ödenmemesi veya süresinde araçların iade edilmemesi nedeniyle MURAT FİLO tarafından KİRACI ya yönelik çekilecek tüm ihtar masrafları ile araçların iade alınmasına yönelik yapılacak (çekici, bağlanma v.s.) her türlü masrafları MURAT FİLO ya nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.
• KİRACI nın veya belirlediği kişi/kişiler tarafından kiralanan araçların sözleşme şartları ve amaç dışında kullanımının tespiti halinde veya KİRACI nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde MURAT FİLO sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. İş bu fesih sebebi ile KİRACI herhangi bir talepte bulunamaz. Bu halde fesih tarihinden sözleşme sonuna kadar işleyecek kira bedellerinin tamamı muaccel hale gelir ve KİRACI bu tutarı birikmiş borçları ile beraber MURAT FİLO ya 10 (On) iş günü içerisinde nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.

12 • GİZLİLİK İLKESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

• İşbu sözleşme karşılıklı iyi niyet ve dayanışma ilkelerine göre tanzim edilmiş olmakla birlikte arzu edilmemesine rağmen ihtilaf vukuunda, uyuşmazlıkların halinde Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

13 • TEMLİK

• MURAT FİLO, bu sözleşmeden doğan kira gelirlerini dilediği kurum ya da kuruluşlara temlik etme hakkına haizdir.
• KİRACI, MURAT FİLO nun onayını almadan işbu sözleşme hükümlerini bir başkasına devir ve temlik edemez. Araçları hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez.Kiralayamaz veya buna benzer başka işlemler yapamaz.

14 • DELİL SÖZLEŞMESİ

• İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda tarafların defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişlerinin, bilgisayar çıktılarının ve taraflar tarafından düzenlenen tutanaklarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve def’ i haklarından ve dava halinde tarafların defter, kayıt, belge ve tutanaklarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini ve bu maddenin H.M.K. 193.maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.
• Aşağıda imzası bulunan KİRACI'nın işbu sözleşmedeki kira ödeme borçları da dahil tüm edim ve taahhütlerini zamanında ve eksiksiz yerine getireceğini B.K. 128 ve devamı maddeleri uyarınca garanti ettiğini geri dönülemez bir biçimde beyan ve taahhüt etmiştir.

15 • GENEL İŞLEM KOŞULU KULLANILDIĞI UYARISI VE BİLGİLENDİRME

• Bu sözleşme, MURAT FİLO nun önceden tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümlerinden ibaret, genel işlem koşulları içermektedir. Bu nedenle iş bu sözleşmenin imzalanmasından önce, incelemesi ve bilgi edinmesi amacıyla KİRACI tetkikine sunulmuş olup bilgilendirme sağlanmıştır KİRACI nın genel işlem koşulları kabul ettiği anlaşılmış olup, sözleşme bu suretle imzalanmıştır.

16 • TEBLİGAT

• Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
• “EK-1” Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
• İşbu sözleşme 16 (On altı) Madde 7 (Yedi) sayfa olarak …../….../……… tarihinde taraflarca tek nüsha düzenlenerek imza edilmiş olup damga vergisi MURAT FİLO tarafından ödenecek %50 oranında KİRACI ya fatura edilecektir. Kiralama süresince KİRACI dan gelecek devir talep işlemlerinde oluşacak Damga Vergisinin tamamı KİRACI tarafından karşılanacaktır.

KİRALAYAN

KİRACI

7/24 YOL YARDIM HİZMETİ

ŞİRKETLERE ÖZEL İNDİRİMLER

GÜVENLİ HİZMET ANLAYIŞI

OTOGAR / HAVALİMANI TESLİMİ